Δημοσιεύσεις

Ισολογισμός 16ης εταιρικής χρήσης

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2018, 16η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018)

Τον ισολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να τον διαβάσετε επιλέγοντας εδώ.


Ισολογισμός 15ης εταιρικής χρήσης

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 15η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017)

Τον ισολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να τον διαβάσετε επιλέγοντας εδώ.


Ισολογισμός 14ης εταιρικής χρήσης

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 14η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016)

Τον ισολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να τον διαβάσετε επιλέγοντας εδώ.


Ισολογισμός 13ης εταιρικής χρήσης

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 13η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015)

Τον ισολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να τον διαβάσετε επιλέγοντας εδώ.


Ισολογισμός 12ης εταιρικής χρήσης

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 12η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014)

Τον ισολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να τον διαβάσετε επιλέγοντας εδώ.


Ισολογισμός 11ης εταιρικής χρήσης

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013, 11η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2013)

Τον ισολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να τον διαβάσετε επιλέγοντας εδώ.


Ισολογισμός 10ης εταιρικής χρήσης

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 10η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2012 – 31 Δεκεμβρίου 2012)

Τον ισολογισμό, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να τον διαβάσετε επιλέγοντας εδώ.