Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρχική » BIM

BIM

Ο όρος BIM “Building Information Modeling”, αποτελεί ένα καινούργιο ακρωνύμιο στον χώρο της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, με τη δυνατότητα σημαντικών ωφελειών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου (building life-cycle) και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μελετών, της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών.

Το Building Information Modeling βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη κτιρίων και υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα έλεγε κανείς ότι ο σκοπός της όλης προσέγγισης του ΒΙΜ είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα (doing more, with less).

Η βασική ιδέα θα λέγαμε της όλης μεθοδολογίας είναι ο ακριβής, ολοκληρωμένος σχεδιασμός, μελέτη και εικονική κατασκευή του κτιρίου όπως θα κτιστεί… πριν κτιστεί, με σκοπό να επιλυθούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην πορεία.

Πολύ συνοπτικά, τα οφέλη του BIM αναφέρονται κυρίως σε:

  • Βελτιωμένη αποδοτικότητα στη μελέτη και τη κατασκευή εξαιτίας της εύκολης διάθεσης πληροφοριών.

  • Άμεση ανανέωση και μεγαλύτερη ακρίβεια σχεδίων.

  • Μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων, κόστους και καλύτερης ποιότητας μελέτη.

  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης πολύ γρήγορα και πολύ νωρίς στη μελετητική διαδικασία.

  • Γρηγορότερη παράδοση έργου.

  • Έλεγχος δυνατότητας υλοποίησης, που οδηγεί σε μείωση του ρίσκου και του κόστους.

Η στατική μελέτη αυτού του έργου, καθώς και η μελέτη εφαρμογής υλοποιήθηκαν για το γραφείο Becker Ingenieure GmbH της Γερμανίας.