Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρχική » Εφαρμογές Γεωθερμίας

Εφαρμογές Γεωθερμίας

Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια.

Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.

 

 

Λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές και των τριών κατηγοριών (υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονομικά βάθη (100-1500μ). Σε μερικές περιπτώσεις τα βάθη των γεωθερμικών ταμιευτήρων είναι πολύ μικρά, κάνοντας ιδιαίτερα ελκυστική, από οικονομική άποψη, τη γεωθερμική εκμετάλλευση.

Η πρώτη βιομηχανική εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας έγινε στο Λαρνταρέλλο (Lardarello) της Ιταλίας, όπου από τα μέσα του περασμένου αιώνα χρησιμοποιήθηκε ο φυσικός ατμός για να εξατμίσει τα νερά που περιείχαν βορικό οξύ αλλά και να θερμάνει διάφορα κτίρια. Το 1904 έγινε στο ίδιο μέρος η πρώτη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τη γεωθερμία (σήμερα παράγονται εκεί 2,5 δισ. kWh/έτος). Σπουδαία είναι η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας από την Ισλανδία, όπου καλύπτεται πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών της για ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Συγκρινόμενη με τα συμβατικά συστήματα η γεωθερμία εξοικονομεί 30% έως 60% από την κατανάλωση ρεύματος, αλλά έχει ψηλό κόστος εγκατάστασης, που εξοφλείται σε 5 έως 8 χρόνια λειτουργίας του συστήματος. H αβαθής γεωθερμία αξιοποιεί τη σχεδόν σταθερή θερμοκρασία του εδάφους καθ’ όλο το χρόνο και παρέχει αποδοτικά θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό χρήσης στα κτήρια. Η χρήση της αβαθούς γεωθερμίας έχει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα, χαμηλό κόστος συντήρησης της εγκατάστασης και μεγάλη διάρκεια ζωής που κυμαίνεται γύρω στα 25 έτη. Επιπρόσθετα είναι μια αξιόπιστη τεχνολογία, φιλική προς το περιβάλλον χωρίς εκπομπές αερίων και ρύπων η οποία αναπτύσσεται παράλληλα με τις άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος της γεωθερμίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μπορείτε να έλθετε σε επαφή είτε απευθείας με εμάς είτε με τη γερμανική εταιρία κατασκευής αντλιών θερμότητας “WATERKOTTE”.